Search form

Matɨye 19:18

18Ə ngon kɨ basa ka kɨn dəjɨ Jəju ə nə: «NDu kun je kɨ ra ə?» Ɓa Jəju ɨle tɨ ə nə: «A tɔl dəw al, a uwə marɨm al, a ɓogɨ al, a ma najɨ kɨ ngom dɔ madi tɨ al ,