Search form

Matɨye 19:3

3Parɨsɨ je ɔti rəi rɔ Jəju tɨ, dəji-e ta tə kɨlə kɨ kɨyə mba kuwə-n dəw əi nə: «NDu kun adɨ ta rəbɨ kadɨ dɨngəm tuwə-n nene, ɔjɨ dɔ nḛ kɨ ra kɨ ra adɨ nəl-e al ə se adɨ ta rəbɨ al ə?»