Search form

Matɨye 20:3

3Lokɨ tḛḛ nɨngə tɨ kɨ kadɨ kɨ jikare nɨngə, oo njé ra kɨlə je kɨ rangɨ ɓəy, kɨ rəi ai ta mbalo tɨ kɨ kanjɨ ra kɨlə,