Search form

Matɨye 20:8

8Lokɨ kadɨ ur nɨngə, ɓa nje ndɔr ndu əl nje ngəm nḛ lie kare ə nə: “Ɨɓar njé ra kɨlə je, ə adɨ-de nḛ kɨgə go jide, ɨlə ngɨre dɔ njé re gogɨ tɨ, ɨtɔl tae dɔ njé re kəte tɨ.”