Search form

Matɨye 21:1

Jəju ur Jorijaləm tɨ kɨ kɔsɨ-gon

(Mk 11.1-11; Lk 19.28-40; Ja̰ 12.12-19)

1Lokɨ Jəju əi kɨ njé ndo je ləne rəi, ɨndəi dɔ ɓe kɨ Jorijaləm ɓasi, gɨdɨ ɓe tɨ kɨ Bətɨpaje, kɨ kadɨ mbal kagɨ bɨni je tɨ, ɨlə njé ndo je joo,