Search form

Matɨye 21:16

16adɨ əli Jəju əi nə: «O ta kɨ ngan je a əli kam ta?» Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Oyo, m-o, nə se ɨtɨdəi ndu Luwə kɨ ndangi əi nə:

“Ɨra adɨ ngan je kɨ du, kɨ njé to ta mba tɨ ka, tade ulə tɔjɨ dɔi tɨ,” kɨn al a ?»