Search form

Matɨye 21:28

Kujɨ ta dɔ ngakonaa je tɨ kɨ joo

28Jəju əl ta kɨ rangɨ ɓəy ə nə: «Əli mi ta ləsi dɔ ta tɨ kɨn adi mi m-o. Dɨngəm kare aw kɨ ngan dɨngəm je joo, ə un ta əl kɨ dɔsa̰y ə nə: “NGonm, aw ɨra kɨlə me ndɔ ndu tɨ ɓone.”