Search form

Matɨye 22:39

39Nɨngə ndu kun kɨ ko̰ joo kɨ ndu kɨ nga̰ ngay tɔ ə to kɨn: A ɨndɨgɨ dəw madi tə darɔi ḭ wa be tɔ .