Search form

Matɨye 23:28

28E be tɔ ə, gɨdɨsi tɨ taga ne, ɨtɔji adɨ dɨje oi təkɨ səi njé təl rɔsi go ndu Luwə tɨ, nə mesi tɨ kəy ɓa, kədɨ kəm dɨje kɨ majal kɨ ra, rosɨ.