Search form

Matɨye 23:3

3NGa nɨngə səi, majɨ kadɨ ɨtəli rɔsi go nḛ je tɨ kɨ əli səsi, nə ɨndaji kɨlə rade je al, tadɔ rai nḛ kɨ əi je wa ɨsɨ əli kɨ tade kɨn, al.