Search form

Matɨye 24:26

NDɔ re NGon dəw

(Mk 13.24-31; Lk 21.25-31)

26«Kɨn ə re dəw əl səsi ə nə: “Dəw kɨ Luwə mbəte ə a dɨlə lo tɨ yo am” ə, awi al. Re əl səsi ə nə: “E ə ɓɔyɔ rɔne mbo̰ lo tɨ gogɨ nu am” ə adi-e mesi al.