Search form

Matɨye 25:1

Kujɨ ta dɔ ngan mandɨ je tɨ kɨ dɔgɨ

1Ko̰ɓe kɨ dɔra̰ tɨ a to tə ta lə ngan mandɨ je kɨ dɔgɨ kɨ ɔyi lambɨ je ləde ə awi kadɨ tɨləi kəm dəw kɨ aw tə taa dəne kɨn be.