Search form

Matɨye 25:10

10Ə lokɨ mbə je awi lo ndogɨ yɨbɨ lambɨ tɨ nɨngə, nje taa dəne re tḛḛ. NJé kɨ ɨsi dɔ njade tɨ, uri sie kəy taa-naa tɨ, adɨ uti ta kəy dɔde tɨ.