Search form

Matɨye 25:19

19«NGata nɨngə, dɔ kagɨ lo ngay go tɨ, ɓa njé kɨlə je ka kɨn ḭ no̰o̰ re. Lokɨ re ɓa, dəjɨ-de kadɨ ɔji kandɨ kɨlə je ləde kɨ rai no̰ne tɨ kadɨ n-oo.