Search form

Matɨye 25:20

20Lo kɨn tɨ, e kɨ ɨngə sakɨ la mi ka kɨn, re no̰ ɓane tɨ kɨ sakɨ la kɨ rangɨ mi dɔ tɨ, nɨngə əl-e ə nə: “Ɓam, sakɨ la kɨ mi kɨ adɨ-m ka, yə m-ra be m-ɨngə mi dɔ tɨ kɨn.”