Search form

Matɨye 25:21

21Ə Ɓae əl-e ə nə: “Majɨ ngay, ḭ nje kɨlə kɨ majɨ kɨ a dana. Təkɨ a-n dana me nḛ tɨ kɨ ndə̰y be, m-a m-ɨndə-i dɔ nḛ je tɨ kɨ ngay. Ɨre, ɨra səm rɔnəl.”