Search form

Matɨye 25:22

22E kɨ ɨngə sakɨ la joo ka kɨn, re no̰ ɓane tɨ kɨ sakɨ la kɨ rangɨ joo dɔ tɨ nɨngə əl-e ə nə: “Ɓam, sakɨ la kɨ joo kɨ adɨ-m ka, yə m-ra be m-ɨngə joo dɔ tɨ kɨn.”