Search form

Matɨye 25:24

24Ta tɔl tae tɨ, e kɨ ɨngə sakɨ la kare ka kɨn, re no̰ ɓane tɨ əl-e ə nə: “Ɓam, m-gər kadɨ ḭ dəw kɨ nga̰ ngay: lo kɨ ɨdɨbɨ nḛ tɨ al ka ɨtətɨ nɨm, lo kɨ ɨnajɨ nḛ tɨ al ka ɔy nɨm.