Search form

Matɨye 25:32

32Nɨngə gɨn ɓe je kɨ dangɨ dangɨ a kawi-naa kɨ no̰m tɨ. M-a m-ɔr kəm dɨje naa tɨ təkɨ nje nḛ kul je a ɔr-n kəm batɨ je kɨ bɨyə̰ je naa tɨ kɨn be.