Search form

Matɨye 25:34

34Lo kɨn tɨ, ngar a əl njé kɨ dɔ ji kone tɨ ə nə: “Ɨrəi, səi kɨ Bai ɨndə jine dɔsi tɨ kɨn, ə ɨtaai ko̰ɓe kɨ Luwə ɨndə dɔe naa tɨ mbata tɨ ləsi lo kɨlə ngɨrə dɔra̰ kɨ dɔnangɨ tɨ nu kɨn.