Search form

Matɨye 25:39

39Rɔi to-i ə jɨ ra səi ə? Ɨto dangay tɨ ə jɨ re j-o-i ə?”