Search form

Matɨye 25:43

43mi mba ə uwəi-mi kɨ rɔsi tɨ al; m-a kɨ rɔm kare ə adi mi kɨbɨ m-ɨlə rɔm tɨ al; rɔm to-m ə ɨrai səm al; m-to dangay tɨ ə ɨrəi oi-mi al.”