Search form

Matɨye 26:2

2«Ɨgəri kadɨ ndɔ joo par ə, ndɔ ra nay Pakɨ a asɨ, kadɨ dɨje a uləi-mi NGon dəw ji dɨje tɨ kadɨ a ɓəi mi kagɨ-dəsɨ tɨ.»