Search form

Matɨye 26:38

38adɨ əl-de ə nə: «Me ko̰ rosɨ mem rosɨ kɨ asɨ koy. Ɨsi lo kɨn ne be, ɨsi səm kəm ɓɨ ɨtoi ɓi al.»