Search form

Matɨye 27:1

Awi kɨ Jəju no̰ Pɨlatɨ tɨ kɨ e nje ko̰ɓe

(Mk 15.1-2,11-14; Lk 23.1-5; Ja̰ 18.28-38)

1Lokɨ lo ti, njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je pətɨ, kɨ ngatɔgɨ je lə Jɨpɨ je, ɨngəi-naa, uni ndude kadɨ n-tɔli Jəju.