Search form

Matɨye 27:15

Dɨje gangi ta koy dɔ Jəju tɨ

(Mk 15.6-14; Lk 23.13-23; Ja̰ 18.39-40)

15Dɔ ɓal je pətɨ, lo ra nay Pakɨ tɨ, nje ko̰ɓe a ɔr dangay kare ɨle taa, adɨ e dəw kɨ kosɨ je dəji-e kadɨ ɔr-e dangay tɨ.