Search form

Matɨye 27:21

21NJe ko̰ɓe təl un ta dəjɨ-de ə nə: «Na dan dɨje tɨ kɨ joo kɨn ə ɨgei kadɨ m-ɔr-e dangay tɨ m-adɨ səsi ə?» Ɓa ɨləi tɨ əi nə: «Barabasɨ!»