Search form

Matɨye 28:15

15Be ə, asɨgar je taai la ka kɨn, ɓa rai kɨ go ndu tɨ kɨ adi-de. E be ə, ta kə nə njé ndo je ɓogi nɨn Jəju kɨn, ɨsɨ njɨyə dan Jɨpɨ je tɨ bɨtɨ ɓone.