Search form

Matɨye 28:6

6E goto ne, ḭ taa lo koy tɨ təkɨ e wa əl-n. Ɨrəi oi lo kɨ to tɨ ə to kare kɨn.