Search form

Matɨye 4:15

15«Səi dɨje kɨ Dɔnangɨ Jabɨlo̰ tɨ kɨ dɔnangɨ Nəpɨtali tɨ,

Kɨ ɨsi ɓasi kadɨ ba tɨ,

Gɨdɨ ba Jurdḛ tɨ,

Səi dɨje kɨ dɔnangɨ Galile tɨ,

Səi dɨje kɨ səi Jɨpɨ je al!

Uri mbisi oi: