Search form

Matɨye 4:4

4Ə Jəju ɨle tɨ ə nə: «NDangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: Dəw a ɨsɨ kɨ dɔne taa kɨ ta kul nḛ kuso par al, nə kɨ ta kul ta je pətɨ kɨ tḛḛ ta Luwə tɨ tɔ.»