Search form

Matɨye 5:14

14Səi ə səi kunjɨ kɨ dɔnangɨ tɨ. Nɨngə ɓe-bo kɨ ɨndəi-e dɔ mbal tɨ taa, asɨ kadɨ a ɓɔyɔ rɔne al.