Search form

Matɨye 5:45

45Ɨrai be nɨngə, a səi nga lə Bawsi Luwə kɨ nje kɨsɨ dɔra̰ tɨ. Tadɔ adɨ kadɨ ɔsɨ dɔ njé me-majɨ tɨ kɨ njé me majal. Adɨ ndi ədɨ dɔ njé ra nḛ tɨ kɨ dana, kɨ njé ra nḛ tɨ kɨ dana al.