Search form

Matɨye 6:18

18MBa kadɨ dɨje gəri, təkɨ ɔgɨ rɔi nḛ kuso, al. Nɨngə, Bawi kɨ ɨsɨ lo kɨ ɓɔyɔ tɨ par ə oo, e kɨ gər nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ a adɨ səsi nḛ kɨ ɨdəji-e.»