Search form

Matɨye 6:7

7Lokɨ ɨsɨ əli ta kɨ Luwə ɓa, əli ta kɨ dɔ naa tɨ, dɔ naa tɨ tə dɨje kɨ nje gər Luwə al be, al. Əi je oi ə nə me ta tɨ kɨ kəl ngay kɨn ə Luwə a oo-n dɔ ndude.