Search form

Matɨye 9:13

13Awi ɨsangi kadɨ ɨgəri me ta kɨ Luwə əl ə nə: “E ra majɨ ə m-ge, ɓɨ m-ge kɨjə məsɨ kadɨ-kare al .” Tadɔ, m-re mba ɓa njé ka dana je al, nə m-re mba njé ra majal je yo.»