Search form

Rom je 1:8

Pol ndɨgɨ ngay kadɨ n-aw n-oo njé kadɨ-me je kɨ Rɔm tɨ

8Nḛ kɨ dɔsa̰y, m-ra oyo Luwə ləm me tɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ kɨ mbata tɨ ləsi pətɨ. Tadɔ dɨje əli ta kɨ dɔ kadɨ-me tɨ ləsi kɨ dɔ dunɨya̰ ba pətɨ.