Search form

Rutɨ 1:12

12NJasi ba, ɨtəli awi ɓe nganm je, tadɔ m-tɔgɨ ngay m-al dɔ ta dɨngəm ngata. A re m-əl m-ə nə: “M-a m-asɨ kadɨ m-ɨngə dɨngəm kondɔ ne kare, ə m-a m-ojɨ-n ngan dɨngəm je ɓəy tɔ” ka,