Search form

Rutɨ 1:9

9Kadɨ Ɓaɓe adɨ dəw kɨ ra dansi tɨ ɨngə ngaw nɨngə kadɨ ɨngə lo kɨsɨ kɨ majɨ me kəy tɨ lə ngawne.» Go tɨ, Nawomi uwə-de kadɨne tɨ njarara, ɓa uni ndude kɨ taa no̰i.