Search form

Rutɨ 2:8

8Lo kɨn tɨ Bowajɨ əl Rutɨ ə nə: «Ur mbi majɨ o-n dɔ ta ləm ngonm, otɨ kadɨ aw me ndɔ tɨ lə dəw kɨ rangɨ. Ɨɓu to nḛ go njé ra kɨlə je tɨ ləm kɨ dəne ne.