Search form

Rutɨ 3:15

15Bowajɨ əl-e ə nə: «Ɔr kɨbɨ labɨ dɔ tɨ ləi kɨn dɔi tɨ ə uwə tae majɨ.» Bowajɨ ɓukɨ ko ɔrjɨ me tɨ asɨ koro mehḛ. Ɔsɨ sie gɨne ade un, nɨngə Bowajɨ ɔtɨ aw ɓe.