Search form

Rutɨ 3:4

4Lokɨ ḭ aw to nangɨ nɨngə, ɨndə manjɨ lo kɨ aw to tɨ majɨ, ə ḭ aw go̰ njae so, un ta kɨbɨ labɨ dɔ tɨ lie ta, ɨto tɨ, nɨngə e wa a əli nḛ kɨ kadɨ ra ɓəy.»