Search form

Rutɨ 3:9

9Bowajɨ dəjɨ ta ə nə: «Ḭ na ə ɨto yo ə?» Nɨngə Rutɨ əl-e ə nə: «E mi Rutɨ, nje kuwə njai. Ɨtaa ngon nje kɨlə ləi dəne tɨ, mbata e nḛ nduwə ləi.»