Search form

Rutɨ 4:6

6Nɨngə dɨngəm kɨ ɓa nje nḛ nduwə ka kɨn əl ə nə: «Re e be nɨngə, m-ɔdɨ al, nə pane ta dəw a ɔdɨ kadɨ nḛ je ləm kɨ sɔbɨ dɔm. M-adi ta rəbɨ kadɨ ɨtaa nḛ nduwə kɨn ya̰i tɨ tom tɨ, tadɔ mi m-asɨ kugə dɔe tə ya̰m al.»