Search form

João 16

1Jesus xinaram aguely:

— “Ynynonro modo, ynynâbaom modoram âzenagazeoze” tâkeze urâ. Aidyly-ro watay, âtywambyramo, yeinwândyly mâinmopamo warâ mitomoem olâ auguely. 2Âtâ tâdâtâdyguyho odaypa igaseânzemo, akaemo âhomo sainse. Âlymo-ro watay, Deus ize ato aralâ adâidyly waunlo ara ise enanajimo. Iozepa kulâ olâ arâ âpaunzedylymo. 3Arâ aidylymo olâ ise, utuba, Pabai nutuba warâ tawylymogue. 4Aidyly iraylâ olâ xirâ âyanmo auguely, mâzenagazeoduomo, madapâendyba mitomoem. “Kyam Jesus aguehobyrylâ xirâ aini” keze âmaemo — kely.

Deus Ispiritury ewano

Jesus aguely:

— Yeinwâmpygueduomo, âdara mâzenagazeolymo awyly wâgâ auguepa ani urâ, agâmolâ wawylygue. 5Inepa olâ ise udâly, mâkâ ugononibyryam. Âmaemo ewy olâ yapâigueba: “Âdyanka ise mydâly?” myguepamo. 6Toenzepa âtynrumo, “Âydâpamo widyly” uguely mâindatuomo. Tâseguâdâzeba itaungâ.

7— Idataungâ auguely. Udâly lakuru âmaemoem koendonro. Udâpa urâ-ro watay, Âurunimo nâetaymba ise. Udâduo olâ, âyanmo igonose urâ. 8Deus Ispiritury âetuo, agueze mâkâ ynynâbaom modoram: “Wamyguelymo: ‘Tutuze xina, Deus ize ato, izepa ato warâ. Tutuze xina, koendonro, koendonro keba warâ. Tutuze xina, Deus ânguy nigonopyra awyly tâdâsenagazedoam âsenagazedoem’ myguelymo. Iozepa olâ amyguelymo” kely ise eyanmo.

9— “Tutuze xina, Deus ize ato, izepa ato warâ” kelymo. Iozepa kulâ aguelymo, yeinwâmpyramo mawânkâ. 10“Koendonro, koendâpaom warâ tutuze xina” kelymo. Iozepa kulâ aguelymo. Pabairam idâze urâ; ietombyra ise âmaemo-ro warâ. Myarâ kodopâduo ise koendonro lelâ wawyly mâuntulymo. Ietombyra ise âmaemo-ro warâ. 11“Tutuze xina, Deus ânguy nigonopyra awyly tâdâsenagazedoam âsenagazedoem” kelymo. Iozepa kulâ aguelymo lâpylâ. Saguhoenlâ Deuslâ agueim: “Urâ xurâ keba modo iwymâry aunlolâ ise infernudâ âsenagazedyly” keim. “Ynynâbaom modo lâpylâ aunlolâ infernudâ Deus enagazenehonze” keim lâpylâ.

12— Tâlâ urâ toenzepa âyanmo augueho, mâuntuhomoem nudupa olâ, toenzepa mawânrâ iwerâ âtynrumo. 13Deus Ispiritury âetuo olâ, âyanmo xutuen-honze, idânârâ âkealonro Deus mâuntudyzemo ato. Âdy aini awyly wâgâ ise mâkâ aguely. Tyangahu odano kulâ mâkeba ise mâkâ agueho. Mâkâ agueho olâ ise Kunwym Deus tyam aguehobyrylâ. 14Auguehobyry, âyanmo enanâguehonze mâkâ. Arâ ise mâkâ, koendâ wawyly, won-honru warâ nhutuen-honly. 15Idânârâ augueho modo, Pabai aguehobyrylâ. Deus Ispiritury auguely idase, âyanmo egatuze-ro warâ — kely.

Tâjitynru, tojiomaru warâ

16Jesus xinaram aguely:

— Iweâ lelâlâ ise iepyra midylymo. Inepa olâ ise, ietondylymo — kely.

17Xina âjigue aguely:

— Âdakeze aguely awyly kiuntuwâbyra kurâ, “Iweâ lelâlâ ise iepyra midylymo. Inepa olâ ise ietondylymo” keduo. Wakeanry lâpylâ: “Iepyra mawylymo ise, Pabairam udâly awylygue” keanry. 18Âdakezeka “Inepa olâ ise, ietondylymo” kely? Kiuntuwâbyra kurâ awârâ — xina kely.

19Agueho koendâ xina nutuba awyly, tutuzelâ olâ Jesus. Awylygue aguely:

— Idataungâ auguely. Adâkeonze urâ warâ. “Iweâ lelâlâ iepyra ise âmaemo. Inepa olâ ise ietondylymo.” Xirâ kebaka agonromo agâ madapâiguehomo? 20Toenzepa âjityenze, eogumase warâ âmaemo. Ynynâbaom modo iomamunumo ume, tytynre ise âmaemo; omarumoem ise olâ awârâ. 21Tymery egaseday, pekodo tuomaruneba ewânugue. Iamudo iazepygueduo olâ toenzepa tuomazeze, tymegue mawânkâ. 22Arâ ise âtynrumo aunloenlâ nipyra awyly. Tytynre âmaemo iwerâ, “Iweâ lelâlâ ise iepyra midylymo” ugueduo, nhetonzemo olâ urâ. Aituo ise toenzepa omarumo. Ânguy tuomareba âenehonwâbyramo ise.

23— Âurunimo âetuo, inomedâzemo mâkâ. Agâmopa lelâlâ wâne ise urâ, mâkâ olâ ise agâmolâ. Tâwâlâ mapâiguelymo mâuntudânrymo wâgâ. Idataungâ auguely. Iezedy wâgâ Pabai uguehoam mâenkadylymo-ro watay, xuduze mâkâ âyanmo. 24“Jesus ezedy wâgâ xina nhekadyly” myguepa lelâ olâ âmaemo Deus agâ. Ekadaungâ. Mâenkadybymo emakeze âmaemo, toenzepa omaromoem. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato — kely.

Jesus eon-honru, Diabu eon-honru takazeno kuru

25Jesus aguely:

— Tutuzenryem xirâ unâ kâengatuly, âdaunlo Deus awyly wâgâ inomedâdomoem. Tutuzeinhelâ inomedâdomo sainse olâ. Mâindakylymoenlâ mawânrâ ise âyanmo Pabai wâgâ auguely. 26Mârâ ume, Deus agâ amyguedaymo, “Xina xirâ nhekadyly Jesus ezedy wâgâ” keze âmaemo. Âmaemoem auguezesedyly witaymba ise urâ. Âmaemolâma ise eagâ agueim. 27Pabai âwynedâmo awylygue, koendonro xuduze mâkâ âmaemoem. Ywynedylymogue, Deusdâpa kâewyly tâinwânse mawylymogue warâ âwynedylymo. 28Xirâ anaxi kâetoem, Deus ingonotyby urâ. Inepa ise tarâpa widyly. Pabairam ise udâly — kely Jesus.

29Aituo xina aguely:

— Iweâma tutuzeinhelâ amyguely. Amyguedyse mato moempyra âmâ. 30Idânârâ tutuze mawyly, tutuze xina. Xina apâiguely iraynâlâ, tutuze âmâ, xina adâkedyze ato. Awylygue Deuslâ ogononi awyly xina nhutuly — xina kely.

31Jesus aguely:

— Deus ingonotyby wawyly tâinwânse lelâlâ wâne âmaemo, arâlâ olâ koendâ yeinwâmpyra mawylymo. 32Inepa ise wodokelymo. Adapâeguywâze âmaemo, itymoam, itymoam ise âmaemo. Urâ kulelâ ise yânlymo. Urâ kulelâba olâ ise urâ, Pabai yagâlâ awylygue. 33Xirâ modo wâgâ auguely aidyly iraynâlâ, âtywambyra mitomoem. Yeinwântâ mawylymogue, koendâ lelâ itaungâ, tâseguâdâzeba. Xirâ anaym mawylymo ara ton-honre ise âmaemoem; âsenagazeze âmaemo. Tâegane olâ itaungâ. Won-honruma ynynâbaom modo iwymâry Diabu eon-honru takazeno kuru — kely Jesus.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index