Search form

Lucas 15

Jesus enomedâzemo, kaneru xuzatyby wâgâ aguehobyry

(Mt 18.10-14)

1Impostu epywadobyry emakewâni modo, judeu domodo ezewenry ara aitânry modo warâ saindylymo Jesus iopaji, aguely idase. 2Fariseu domodo, Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo warâ myani Jesus nhunâguedylymo. Aguelymo:

— Kurâdo inakai modo agâ tadawyly keduonro. Eagâmo tâdâwinduadyly keduonro warâ merâ uguondo — kelymo.

3Aituo myani Jesus warâ aguely, enomedâzemo:

4— Cem ovelhape âmaemo watay, tokalâ xuzatuo, tuize tâise âmaemo. Noventa e nove tâtadâze tâise âmaemo etadâdo odaji xuzatyby xuize mydâhomoem. 5Mâentuomo, tuomazeze tâise âmaemo. Âewandaymo tâise mâenewylymo. 6Itymoram aintuomo, itymo apano modo, ataen-hodo warâ mâingâsedylymo tâise. Amyguelymo: “Ohomaendaungâ yagâ. Ieguy xuzatybyma setai” myguelymo tâise — kely Jesus.

7— Deus, eagâ kaynonro modo warâ toenzepa tohomaenzemo lâpylâ, tokalâ kurâ inakanhe adâidyly inmoly, Deus tyeinwântoem watay, mâkâ tâinwânni modo nhomaendyly takaze kehoem. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato — kely Jesus.

Jesus enomedâzemo, moeda samen-hoymby wâgâ aguehobyry

8Jesus aguely myani, enomedâzemo:

— Tokalâ pekodo dez moedapeom, tokalâ tiamehonduo, tiamehoymby tuize myani. Lamparina tohobanâze, âtâ tawinkoenze warâ. 9Tientuo, tataen-hodo, tâty apano modo warâ ingâsedyly. Aguely: “Yagâ ohomaendaungâ. Ymoedary kamehoymbyma setai” kely. Warâ myani pekodo aidyly tiamehoymby tientuo, iomaru.

10— Deus emary kaynonro modo iomazezemo toenzepa kehoem, tokalâ kurâ âjityendyly, inakanhe adâidyly inmoly warâ watay. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato — kely Jesus.

Jesus tâjimery tunwym sodokeimbyry odopâdyby wâgâ unâ nhegatuhobyry

11Aituo myani Jesus unâ nhegatuly, tienomedâdomoem:

— Tâlâ myani uguondo, azagâ tymegueim. 12Alâ myani imery iukono tunwynram aguely: “Âigueduo, mânhâympy modo urâem, paigoem warâ ise âzepajiwâdyly. Âiguely kâinwânwândyseba aze. Urâem ini mâundudyse urâ inepa kehoem” kely salokuzenomo. Aituo myani nhunwym tâlâ tato ara nhepajiwâdyly iukonoem, iwaigoruem warâ. 13Inepa myani mâkâ iukono idânârâ turâ âjigue nhedyly. Taypa âkelo âtâ anaxi idâly. Myarâ taintuo myani etygu kulâ. Kywypado, inakai modo warâ anhedyly. Idânârâ tunwym dinheru nhuduypy nhainly myani.

14— Idinheruru adaimpyem myani âdara typyniry nhanâto peba idyly. Awylygue toenzepa myani mâkâ salokuzenomo tâwindygue âsenagazedyly. Mârâ xidadâdâ aekuru pyni peba lâpylâ; toenzepa lâpylâ tâwinzeim modo. 15Aituo myani âdylâ tâwanu xuize idâly tâwinduatoem. Uguondo tonlonra agueze idâly. Aguely myani eyam: “Âmâem âsewanize urâ, kâwinduatoenlâ. Âdy kâinly peba aze” kely mâkâ salokuzenomo. Aituo myani uguondo aguely: “Tâwâlâ yfazendaryram âsewanira. Ieguy pâsega modo ise mâenkyly” kely. Aituo myani idâly fazendaram, uguondo eguy pâsega eniem. 16Toenzepa myani ewindy. Ânguy olâ myani nuapyra. Awylygue myani toenzepa pâsega ipyniry ewy tieindyse idyly.

17— Toenzepa myani âsenagazedyly. Aituo aguely: “Inakanhe awitobyry wâgâlâ xirâ kâsenagazedyly. Pabai agâ tâwanuneim modo tâsegubydâzelâ kehoem ipynirymo. Ilâ enday urâ tarâ kâsewinzedyly! 18Pabairam kodopâdyly ise. Warâ ise eyam auguely: ‘Deus enanaym, inakanhe awidâ. Agâ inakanhe awidâ lâpylâ warâ, Pabai. Idânârâ mâunduypyma saim. 19Awylygue âmery ara inkâba iegâ. Agâ tâwaneim ara kulâ iegâ’ warâ ise saintybyem pabairam auguely” kely mâkâ salokuzenomo. 20Aituo myani târâpa odopâdyly tunwym etyram.

— Âtâdâ iwague endaylâ, nhunwym nhedyly. Tientuo, toenzepa kehoem intyendyly. Tâgase kehoem tymery iose idâly. Oxiodybyem inwymogoynly. Nhonugudyly. 21Aituo myani mâkâ salokuzenomo aguely: “Deus enanaym, inakanhe awidâ. Agâ inakanhe awidâ lâpylâ warâ, Pabai. Idânârâ mâunduypyma saim. Awylygue âmery ara inkâba iegâ” kely.

22— Aituo myani nhunwym tagâ tâwanuneim modoram aguely: “Iokobadaungâ, âtâ iwogonro iwâkuru kehoem enetaungâ. Etydâdaungâ. Ane iwâkuru emary ewily onwa ietaungâ. Ihuru etary ihuru onwa ietaungâ warâ. 23Kâtygu ise! Tapirâ kiandyzeântyby xyâwâtaungâ warâ. Kydâwinduane! Kydohomaene! 24Ymery mawânkâ nodopâdai. Igueypy ara keankâ merâ, kagâlâ olâ iwerâ! Xuzatyby ara keankâ, xarâ kyam olâ nâepanâgueondai” kely nhunwym. Ilâpygueduo myani etyrymo adaguly lelâ.

25— Ilâ ume myani iwaigoru saindyly âpa ezay tâwaneimbyryem. Âtâ iwaguepa saintybyem myani tydyzeim modo aguely indadyly, tâdâidyly indadyly warâ. 26Aituo myani tâwaneim ingâsedyly, nhapâiguely: “Âdyka awârâ? Âdaituoka âidylymo, âdydo imeom indylymo warâ?” kely.

27— Aituo mâkâ tâwaneim in-hoguly: “Âukono nodopâdai. Unwâm tapirâ kiandyzeântyby nyâen-hoagui. Âukono odopâdobyry xina nhetygueguyly” kely.

28— Awârâ tindatuo myani iwaigoru iewiâpadyly. Tâgawândyseba idyly. Tiuntuduo myani nhunwym egasely kuohoram. Idâly eydâ atoram. “Igawânkâ. Xina agâ ohomaengâ, Mery” kely. 29Imery olâ warâ aguely eyam: “Iweâpa agâ âsewanizeze wawyly. Âdykâ amyguehobyry kankadaymba urâ. Tokalâ bodylâ yam mâundupa olâ âmâ, yataen-ho modo agâ kâzetyguedoem. 30Koendâpa aityby keankâ awâkâ âmeryma-ro. Idânârâ tydinheruru mâunduypy naim, pekodo inakai modo agâ tâitoem kulâ. Sainrimpyryem pylâ odopâdyly. Tapirâ sadyzeântyby mâyâen-honly, âty aietoem” kely myani iwaigoru.

31— Aituo nhunwym aguely: “Yagâlâ minase, Mery. Idânârâ tâlâ wato, âmâ xurâ lâpylâ. 32Xirâ âty agânhedyse wawyly olâ enra, kuomaru kâenehohoem. Âukono mawânkâ nodopâdai. Igueypy ara keankâ mâkâ, kagâlâ olâ iwerâ! Xuzatyby ara keankâ, xarâ kyanlâ olâ nâepanâgueondai” kely nhunwym — kely Jesus.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index