Search form

Mateus 17

Iwy wâgâ Jesus âkeloem itobyry

(Mc 9.2-13; Lc 9.28-36)

1Seis iguandyly ipygueduo ani Jesus iwy onwa âkuly. Pedro, Tiago, Tiago iukono João warâ tagâ nhakyly. 2Târâ Jesus âkeloem idyly nhedylymo myani. Xixi ara kehoem emydy ehozeladyly; esagoymby ara kehoem ety iwogonro sapekadyly warâ nhedylymo. 3Moisés, Elias warâ nhedylymo lâpylâ, Jesus agâ xunâgumo ume. 4Aituo Pedro aguely Jesusram:

— Koendâ kehoem tarâ kydawyly, Pymâ. Ize matay, azagâ tokalâ warâ âtâ imeimbyry aiese urâ, âmâem, Moisés-em, Elias-em warâ — kely.

5Pedro aguely umelâ eunu tohozeleim xytâguyly nhonwamo. Eunu duay Deus aguely indadylymo:

— Ymery toenzepa kâinwyneguyly merâ, toenzepa womazeâni. Aguely idataungâ — kely.

6Pedro, Tiago, João warâ tâjitanru tindatuo, tâseanezemo myani. Awylygue âzeguhoam idylymo onwâgâ.

7Aituo Jesus eyanmo idâly. MÂʼ nhedylymo. Eyanmo aguely:

— Autaungâ. Tyanepa itaungâ! — kely.

8Adâkehonduo iwykaudylymo enuaguynrumo. Jesus kulelâ olâ nhekylymo; Moisés, Elias warâ netombyramo.

9Aituo xytâguylymo iwy wâgâpa. Tytâguylymo ume Jesus aguely Pedro, Tiago, João warâam:

— Mâentybymone iweâkuru ânguyram kâzegatuwâdaundâ. Yiguely, kurâem witondyly wituo maise tâwâlâ mâengatulymo — kely.

10Aituo aguelymo:

— Moisés inweniby wâgâ enomedâni modo adâkeze: “Elias âese, Messias Deus Ingonotyby iraynâ” tâkezemo. Âdaituoka arâ aguelymo? — kelymo.

11Aituo Jesus in-hoguly:

— Âkealâ aguelymo; Eliaslâ mawânkâ Messias saindyly wâgâ agueim. 12Warâ olâ âyanmo auguely: “Elias ara ini nâedâ” uguely. Deus eynynâbaom modo olâ ize tato ara kehoem nenagazedâ. Myara lâpylâ ise ienagazenehonlymo, urâ Uguondo Kaynâpa Âetyby — kely.

13Aguely tindatuomo Pedro, Tiago, João warâ tutuzemo lelâ João Batista wâgâ aguely awyly.

Jesus salokuzenomo odano kadopâ nhânkyhobyry

(Mc 9.14-29; Lc 9.37-43)

14Jesus, Pedro, Tiago, João warâ agâ iwy wâgâpa xytâguybygueduomo, toenzepa kurâdo târâ âtâdyguybyem awyly. Uguondo kurâ domodo duay Jesus iopaji saindyly, enado âzeguhoam idyly, eyam aguely:

15— Pymâ, ymery wao ityengâ! Kua iekâ! Tokomaze inanry merâ; toenzepa inanry âsenagazedyly. Tokomaduo, peto onwanji tyihugueze inanry, paikaji atay warâ. 16Âynynonro modoram sekadai wâne, kua nhetomoem. Kua niepyramo olâ enra — kely.

17Aituo Jesus aguely:

— Âdy einwânni kebalâ myanze âmaemo! Ânguydo kulâ âmaemo! Agâmolâ wâne urâ, yeinwâmpyra olâ âmaemo. Ynadaize yeinwâmpyra lelâ mawylymogue. Enetaungâ awâkâ salokuzenomo xarâ — kely.

18Jesusram nhadylymo. Tyam nhatuomo ton-honre kehoem Jesus mâkâ salokuzenomo iodano kadopâram aguely:

— Igasegâ iweâ lelâlâ merâ salokuzenomo odaypa, kadopâ! Todopâzeba ikâ-ro warâ! — kely Jesus.

Agueduo kadopâ egasely. Salokuzenomo kua idyly.

19Mârâ aipygueduo xina Jesus iopaji saindyly. Mâkâ kulelâ awyly ume xina nhapâiguely:

— Ton-honre lâwâne enra xina aidyly, kadopâ tiânkyhoem. Âda xina niepyra olâ enra. Âdaituo kukeanra? — xina kely.

20Aituo Jesus in-hoguly:

— Deus koendâ mâinwâmpyra mawylymogue enra mâkâ kadopâ mâingonopyra mawylymo. Mostarda ewy imeimbyry aralâ âdiempalâ yeinwântâ âmaemo watay, adyesenry adyese lelâ tâise âmaemo. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato. Yeinwântâ lelâlâ âmaemo-ro watay, xirâ iwyram “Âxiguegâ; tarâpa ikâ” myguelymo-ro watay, tâxigueze tâise. Adyesenry amânhetomoem ton-honre lelâ tâise âmaemo. 21[Ton-honreim lelâlâ mâkâ kadopâ salokuzenomo iodanopyry. Deus eon-honru kienkadoem, kydâwinduapyra kidyly wao warâ lelâ mâkâ igonodyly]+ — kely Jesus.

Jesus tyiguely wâgâ agueontobyry

(Mc 9.30-32; Lc 9.43-45)

22Galiléia eynynâ xina adakobâday Jesus xinaram agueondyly tyiguely wâgâ:

— Urâ Uguondo Kaynâpa Âetyby yizepaom modo emaxi âzegameoze urâ. 23Akaemo ise yâen-honri. Yigueduo, azagâ emedyly+ idyly wâgâ olâ ise kurâem witondyly — kely.

Jesus tyiguely wâgâ aguely tindatuo, toenzepa kehoem ani xina itynwandyly.

Deus ety impostury epywado

24Cafarnaumram xina saimpygueduo aunlo keba uguondo modo âewyly xina eydâ atoram. Deus ety impostury epywado emakeim myani akaemo. Pedroram idâlymo sapâigueze:

— Âwymâry Deus ety impostury epywaze? — kelymo.

25Aituo Pedro in-hoguly:

— Epywaze mâkâ — kely.

Ilâpygueduo Pedro egawândyly Jesus eydâ atoram. Deus ety Impostury epywado wâgâ Pedro aguely iraynâ, Jesus Pedroram aguely:

— Ânguyka tâise pymâdoram impostu epywani? Xirâ anano modolâ? Âkelo anano modo? Âdara mâuntuly, Simão? — kely.

26Aituo Pedro in-hoguly:

— Âkelo anano modo tâise epywani — kely.

Aituo Jesus aguely:

— Iozelâ amyguely — kely. — Pymâ ety anano modo tâise nepywabyra. Alâpylâ urâ Deus ety impostury epywani keba wawyly tâise, Deus eydâpa âetyby wawylygue. 27Alâ olâ ise kâempywadyly, Deus ety impostury epywado emakewâni modo newiâpabyra itomoem. Paruam idâ. Atâry samegâ. Saguho maweypy ikaguegâ. Mâkâ kanra itay moedape ise. Mârâ moeda ise Deus ety impostury epywado emakeim modoram mâunduly. Xuduze lelâ mârâ, urâ, âmâ warâ impostu kiempywadoem — kely.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index