Search form

Romanos 10

1Cristo eynynâ ypemugudo, toenzepa lelâlâ Deus, judeu domodo nhemakedyze wawyly. Eyam ekadyly kâinmopa winase. “Pabai, ypemugudo emakegâ. Israel iweompyry Jesus nheinwântomoem aiekâ” uguezesedyly. 2Deus ize ato adiendyse awylymo, tutuze urâ, nutubamo olâ âdara koendâ aiedyly awyly. 3Tâmakehoem âdara Deus itaumbyry awyly nhutuhomobe wâne, awârâ tiuntudyzebamo olâ. Jesus kieinwântuo lelâ kydâsemaguely awyly tiuntudyzemo inkâba. Tâzezewenry Moisés inweniby saguhobyry tyeinwândylygue âwâlâ kulâ âsemagueze kewâdylymo. Deus itaumbyry ara adâidyse inkâba akaemo, mâkâ xurâem tâwentâguezeba tâitoem. 4Jesus Cristo iguely myakâwâm, tâzezewenry wâgâpa kydâsemaguely awyly itoem. Mâkâ kieinwândyly-ro watay, Deus xurâem tâwentâzeim mâkeba kurâ. Agui olâ judeu domodo warâ agueim: “Deus xurâem tâwentâguezeba kydawyly, kâzewenry saguhobyry ara aguituo lelâ” keim, iozepa kulâ olâ arâ aguelymo.

Tâsemaguedyze donro modo tâzemakeoze, Jesus nheinwântuomo

5Xirâ myakâwândy Moisés inwenily tâzezewenry einwândyly wâgâ Deus xurâem tâwentâguezeba tâidysedo modo wâgâ: “Ânguylâ koendonro awyly aunloenlâ watay, inakai aniempyra tokalâ watay, arâ lelâ ise âzemakeoly, tâwentâguezeba ise-ro warâ” warâ myakâwândy inwenily. 6-7Warâ olâ Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyem awyly, Jesus kieinwântuo kydâsemaguely wâgâ. “Angahumo oday tunâgueba itaungâ: ‘Ânguy kaise Deus eydâ atoam âkuim, kâmakeim kyam tienetoem? Ânguy kaise iguewâtyby modo ejidyram idâim, kyam mâkâ tienetoem?’ tâkezeba itaungâ” warâ iwenibyem awyly. Deus eydâpa âemâlâ Jesus. Iguewâm, kurâem itonmâ warâ. Awylygue myarâ, myarâ warâ kytâwâbyra kurâ, âdara kydâsemaguely awyly xutuze. Mâkâlâ mawânkâ kâmakeim. 8Warâ lâpylâ myakâwândy inwenien-honly: “Deus itaumbyry âyanmo toentuneba. Tydase âmaemo; iwâgâ toenzepa tâpaunzeze âmaemo-ro warâ” warâ iwenibyem awyly Deus itaumbyry awo wâgâ. Xirâ unâ mawânrâ xina nhegatuly, kydâsemaguehoem Jesus xunâry kieinwândyly.

9“Ywymâry mâkâ Jesus” myguelymo tâjiduay, igueduo kurâem ietonibyryem Deus awyly tâinwânse âmaemo warâ watay, âsemagueze âmaemo. 10Jesus kieinwândyly-ro watay, Deus xurâem tâwentâgueduneba kurâ. Mâkâ tâinwânse kydawyly aguykely tâjiduay-ro watay, tâsemagueze kurâ. 11Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyem: “Deus einwânni modo âdaunloenlâ tonokudunebamo inwânwânkylymo wâgâ. Adienkylyem adâkehobyry adyese lelâ Deus awylygue” warâ iwenibyem awyly. 12Tâwâlâ idânârâ nheinwândylymo, judeu, judeu keba alelâ. Idânârâ iwymâry tokalelâ. Koendonro mâkâ tagâ agueim agâ, koendonro lelâlâ. 13Warâ iwenibyem lâpylâ Deus itaumbyry awo wâgâ: “Mâkâ Kywymâryam tâmakehoem ekanibyry, mâkânra âzemakeoze” warâ iwenibyem awyly.

14Tâmakehoem nekadaymbamo ise, tâdâsemagueho tâlâ awyly neinwâmpyramo watay. Neinwântaymbamo ise, unâ Kâmakerim wâgâ nidapyramo watay. Nidapyramo ise, unâ tâdâsemagueho eyanmo tâgatuzeba-ro watay. 15Âtâ anary iwaguenonra unâ egatuim Jesus wâgâ agueze nâtâba, tugonoseba warâ watay. “Tuomazeze kurâ, unâ egatuim, unâ iwâkuru enese saintuo” warâ Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyem awyly.

16Unâ iwâkuru Jesus wâgâ agueim egatuly xina nimopa lelâlâ wâne, idânârâpa olâ einwânni modo, aguipa kulâ. Warâ Isaías inweniby Deus itaumbyry awo wâgâ. “Âwâgâ xina agueday, toenzepa tindadysebaom modo, Pymâ” kewândymy mâkâ Deusram. 17Waunroem unâ Jesus wâgâ agueim wao kindadyly, ilâpyryem pylâ mâkâ kieinwândyly-ro warâ.

18Tâlâ ânguylâ warâ tunâgueim: “Judeu domodo keanra Jesus wâgâ aguehonly nidapyra” tâkezemo. Mâkâ wâgâ aguehonly tydaselâ myakâwândy akaemo. Deus itaumbyry ara aidyly:

“Tâinkâ lelâba Deus itaumbyry MOH itybyem awyly.

Onro anaym MOH warâ unâ egatuwâni modo xunâry âjidaholy”

warâ iwenibyem awyly.

19Ânguylâ wakeze: “Judeu domodo wânkâ xirâ unâ nutubamo?” keze. Judeu domodo tydase, tutuze warâ lelâlâ Deus aguehobyry. Tutuzemolâ myakâwâm; unâ kâmakeim izepa tawylymo, judeu keba modo nheinwândylymo ume. Warâ Moisés inweniby Deus itaumbyry awo wâgâ aguely:

“Israelita domodo, kâinduakeyby modo âmaemo.

Israel iweompyry kebaom modo urâem itomoem aiese lâpylâ olâ urâ,

akaemo saguhoem urâem itânrybyry modo.

Akaemo wâgâ âsewânize, iewiâseze warâ olâ âmaemo”

warâ Deus aguehobyry iwenibyem awyly.

20Iweâpa itybyem awyly ume, tyanepa myakâwândy Isaías, Deus aguehobyry egatuze:

“ ‘Uidânrypyry modo woenkezemo,

mâkâ tiuinly keba kulâ soenkenri ara.

Ygâsedânry modoram âepanâgueze urâ’ Deus kehobyry”

Isaías inwenibybe.

21Judeu domodo wâgâ Deus aguehobyry iweniwâm lâpylâ olâmy Isaías:

“ ‘Peto oday, kopae alelâ kâinane judeu domodo yeinwântondyly kâinwânwândyly.

Tâjiunwym, tymery iweâpa âxigueyby saindyly inwânwânto ara akâwâm

tâwâtarigue kehoem kâinwânwândylymo.

Kâingâseduomo tindadysebamo olâ akâwâm.

Yizepa tâisemo lelâ akâwâm, eyanmo augueho tyeinwândysebamo akâwâm warâ’ Deus kehobyrybe.”

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index