Search form

Romanos 5

Deus xurâem, kâwentâguedo lâpeba

1Tâwentâgueduneba Deus kâendyly iwerâ, Kywymâry Jesus Cristo tâinwânse kydawylygue. Saguhoem inakanhe kulâ kydawylygue Deusram kaintaymba akâwâm kurâ. Inakanhe kydawyly xygakeze Cristo kruz wâgâ aitobyry wâgâ olâ, Deus agâ iwaguepa ietybyem kydawyly; âdapa lelâ mâkâ agâ kydawyly. 2Jesus einwânnipyryenlâ kurâ. Awylygue Deus agâpa tyeseba kydawyly. Jesus kurâem anhetyby wâgâ, Deus koendâ lelâ kâendyly, arâ tâensein-emba kydawyly umelâ. Kurâ kydohomaendyly, mâkâ agâ kidyly tutuze kydawylygue, eon-honru kiendyly ise warâ.

3Xirâ onro anaym kydawyly ara, mâkâ xurâ keba modo âwankuem kyetâmo, kânagazedâmo. Ton-honre lelâlâ wâne kurâem, tohomaenze lelâ olâ kienmaenly; kydâsenagazedyly odaylâma kiuntuzezedyly âdara Jesus einwândyly awyly kinmopa kitoem kienmaen-hoem. 4Einwândyly kinmopalâ kienmaenduo, kagâ tuomare Deus. Kagâ tuomare awylygue, “Xuduze urâ” kehobyry kienmakely kinwânwândyly. 5Awârâ wâgâ kytynwâdaymba ise kurâ, adâkehobyry adyese lelâlâ mawânkâ Deus. Tyispiriturylâ Deus ingonokyly kagonroem, Deus toenzepa kywynedâ tutuen-honze mâkâ Ispiritury.

6Âwâlâ kydâsemaguehoem ton-honremba akâwâm kurâ. Awylygue Deus aitoem aguehobyry odaji ituo, Jesus Cristo kurâem iguely myakâwâm, koendonro keba kulâ aieni modoem. 7-8Ânguy tâeganuneba kâzewenry einwânni etaybyay tyiguehoem. Tâlâ keanra tâise kurâ koendonro etaybyay igueze tâeganeim ilema-ro. Cristo olâ iguewâm inakai aieni modo etaybyaji. Toenzepa kywynedâ tawyly tienehon-hoem, Deus, Cristo tugonose myakâwâm kurâem iguehoem, izepa ato aguiendyly umelâ.

9Jesus Cristo tunu tyapâze, kurâem iguehobyry wâgâ, Deus tâwentâguezeba kâendyly. Awylygue ise xypyry etay Deus tynynâbaom modo nhenagazenehonday, kydâsemaguely, Cristo kurâem anhetyby wâgâ. 10Deus iduery akâwâm kurâ, tataen-hoem kyetâ olâ akâwâm, tymery Jesus Cristo iguehobyry wâgâ. Iwerâ Deus eataen-hoem kydawylygue, âsemagueze kydawyly tutuze lelâ kurâ, Jesus mawânkâ kurâem tâitonze, igueypyemba iwerâ-ro warâ. 11“Yataen-ho âmaemo, âwymârymo Jesus Cristo âmaemoem anhetyby wâgâ” tâkeze Deus kyam. Awylygue toenzepa kuomazely, koendâ Deus agâ kydawylygue.

Adão ara Deus aguehobyry kiankadyly; Cristo wâgâ olâ kydâsemaguely

12Adão myakâwândy waunro uguondo Deus aguehobyry sakani. Mâkâ arâ aitobyry wâgâ Deus izepa ato adyese lâpylâ kurâ idânârâ. “Auguehobyry sakanibyry modo idânârâ iguewâse” kewânmy Deus. Awylygue myakâwândy Adão iguely, kyiguely lâpylâ warâ, Deus izepa ato aieni kydawylygue. 13Judeu domodo idamudo ezewenry inwenien-honly iraynâ, idânârâ xirâ anano modo Deus aguehobyry takazemo lelâ myakâwândy. Tâzewenry nhakadybymo wâgâ inkâba myakâwândy Deusram âzewentâolymo, mârâ tâzezewenry Moisésram inwenien-hoymby peba mawânrâ myakâwândy ilâem. 14Toenzepa myakâwândy kurâdo, toenzepa lelâlâ, Adão umenobyryem, Moisés iazeho odaji. Idânârâ kehoenmy iguewânmo, Adão inakanhe aitobyry ara kehoem aitânry modo alelâ.

Âkelo myakâwândy Adão, Messias Deus ingonotyby agâ. Adão aitobyry wâgâ mawânrâ inakanhe tadawyly, ânguy nâseinwâmbyra awyly warâ adaguly. Jesus, Messias keho, anhetyby wâgâ einwânni modo âsemaguely adaguly. 15Adão aitobyry emyenro mâkeba Kâmakeim Jesus Cristo aitobyry. Adão inakanhe aitobyry wâgâ iguein-em kydawyly. Jesus Cristo koendâ atobyry wâgâ, Deus xurâem, tâwentâguezeba Jesus einwânni modo awyly warâ. Inakanhe aitaynrim modo agâ koendâ lelâ Deus awylygue, tâbyguepalâ nhemakelymo. 16Augueondyly. Adão aitobyry emyenro mâkeba Kâmakeim Jesus Cristo aitobyry. Adão tâinwâmpyra itobyry wâgâ, “Idânârâ tâwentâgueduneim modo lelâ” kewândymy Deus. Agui olâ Deus nhemakely modo, Jesus nheinwântuomo. Xirâ mawânrâ Deus tâbyguepalâ kurâem anhekyly, emakerin-emba kydawyly umelâ, itaumbyry sakanibyryem kydawylygue.

17Âkealâ xirâ, tokalâ uguondo, Adão, myakâwândy Deus aguehobyry sakani. Mâkâ aitobyry wâgâ mawânrâ tâjiguely adaguly. Ânguy iguedânry lâpeba. Tokalâ uguondo, Jesus Cristo, aitobyry wâgâ olâ koendonro kienmakely, Awylygue mawânkâ Deus xurâem tâwentâguezeba Jesus einwânni modo awyly, tâbyguepalâ kâmakely warâ. Xurâ kydawylygue, aunloenlâ ise Deus agâ kydawyly, Jesus agâ ise pymâem kydawyly-ro warâ.

18Tokalâ uguondo, Adão, myakâwândy Deus aguehobyry sakani. Adão Deus neinwâmpyra atobyry wâgâ idânârâ tâzewentâoze lelâ kurâ. Deus xurâem, Adão iweompyry mawânkâ kurâ. Tokalâ uguondo olâ myakâwâm koendonro, ioze lelâ Deus xurâem aini, Jesus Cristolâ. Inakanhe aguitobyry epywaze Jesus iguehobyry wâgâ, inakanhe aguitobyry Deus xygakewânmy. Deus xurâem, kâwentâguedo lâpeba kurâ. Kyigueduo Jesus agâlâ ise kurâ, âdaunloenlâ kydadaimpa kitoem. 19Tokalâ uguondo Deus neinwâmpyra atobyry wâgâ inakanhe tadawyly adaguly; iwerâ Deus izepa ato adyese lelâ kurâ idânârâ. Tokalâ uguondo Deus nheinwântobyry wâgâ olâ tâwentâzeba Deus kâendyly, Jesus Cristo kurâem iguehobyry wâgâ.

20Adão pygueduo, iweâpa lelâlâ myakâwândy judeu domodo ezewenry Deus Moisésram inwenien-honly. Âdara Deus ize ato ara lelâ adâidyly awyly inwenien-honly. Deus aguehobyry takazezemolâ olâ myakâwândy. Arâlâ olâ Deus koendâ awyly; imâem isezedyly tâmakezein-emba tutuzeim modo agâ. 21Deus agueho kiankadyly kinmopa kydawylygue mawânrâ kyiguely. Deus koendâ ato olâ iwâkuru kuru; kagâ koendâ lelâ olâ Deus, koendâ ato emakerin-emba kydawyly umelâ. Kywymâry Jesus Cristo inakanhe aguitobyry tygakeze, Deus xurâem tâwentâguezeba kitoem adyenehonze warâ. Awârâ wâgâ mawânrâ ise Deus agâ aunloenlâ kydawyly.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index