Search form

Romanos 7

Deus kuturim, judeu domodo ezewenry iweniby mâkeba

1Cristo eynynâ ypemugudo, pymâ domodo tâzezewenry inweniwâdyby tutuzelâ âmaemo. Kyiguepa kydawyly ara kulâ mârâ tâzezewenry ara aguidyly. Kyigueduo olâ, mârâ tâzezewenry modo âdyem nipyra. 2Pekodo ohogüimby wâgâ ise auguely, âdara Deus agâ kydawyly wâgâ kâenomedâdo mâuntuhomoem. Kâzewenry agueho ara, pekodo ohogüimby iso xurâenlâ. Eagonro agâ tohogüin-hoem, mâkâ inmoly nitaymba. Tuso igueduoma tâwâlâ eagonro agâ ohogüinly, tâzezewenry nhakadyly keba mawânkâ. 3Mâkâ pekodo, uguondo eagonroram âdynanâoly, tusonu umelâ watay olâ tâzewentâgueoze mâkâ, tâzezewenry iweniby wâgâ agueho ara. “Iso igueduo olâ tâwâlâ ohogüinly” tâkeze tâzezewenry iweniby. Arâ watay, eagonro agâ ohogüinduo, inakanhe idyly mâkeba.

4Mârâ tâzezewenry Moisésram inwenien-hoymby wâgâpa mâsemaguelymo awyly wâgâ ise iwerâ kâinwenily, âdara iweloem mitondylymo awyly mâuntuhomoem. Kyigueduo, tâzezewenry amaymba tâise kurâ; arâ lâpylâ Jesus einwânniem kituo, tâzezewenry amaymba kidyly. Cristo agâ tokaleom kydawylygue, mâkâ agâlâ kydâdyoly. Awylygue Cristo xurâ kurâ, igueypyem awyly ume, Deus kurâem nhetondyby. Iweloem kydâiehondyly myani, Deus aguiendyse ato aguientoem. 5Iweloem tyeseba kydawyly ume, inakanhe aguidyly kulâ ani ize kydato. Tâzezewenry tydase ani kurâ, mârâ aguiendyseba ato aguiendyse lelâ olâ ani kurâ. Idânârâ kodo wogonrogue ani Deus izepa ato aguiendyly, Deus kintywanânehon-hoem. Tâjiguely awârâ nhuduly-ro warâ, se tâwiseim tâwilylâ nhuduho ara.

6Judeu domodo xurâem tâzezewenry inwenien-hoymby ani aiese kykewâdo saguhoem. Arâ Deus xurâem tâwentâguezeba kydawyly waunlo ara ani kânanaji, idânârâ mârâ aguientoem nudupa olâ ani. Toenzepa wâne ani kieinwândyse kydawyly, toenzepa lâpylâ olâ ani adyesenry aguiendyly. Iwerâ, kydâsemaguehoem, mârâ saguho tâzezewenry aguientaymba kurâ. Kâtadâdobyrydâ kydâzekâjigueoly waunlo ara. Cristo igueduo, kyiguely lâpylâ waunlo ara akâwâm. Tutuze kurâ, iwerâ Deus “Aiekâ” kehobyry aguiendyly, Deus Ispiritury aguientoem aguehobyry wâgâ.

Judeu domodo ezewenry wâgâ iwenihobyry

7Tâlâ keanra warâ tunâgueim modo: “Arâ atayma judeu domodo ezewenryem, Moisésram inwenien-hoymby koendonro mâkeba-ro” keim. Arâ adâkezeba itaungâ! Koendonrolâ mârâ tâzezewenry. Mârâ peba-ro watay, kâuntuwâbyra tâise urâ, Deus izepa ato ara kulâ awidyly awyly. Ywâgâlâ wâne auguely, idânârâ olâ inakai aguiendyly. Warâ tâzezewenry wâgâ iweniby: “Âkelomo xurâ tâlâ mawyse tâiseba ikâ” kely. Aguely peba-ro watay, kâuntuwâbyra tâise urâ, âkelo xurâpe widyse wituo, Deus izepa ato ara kulâ awidyly awyly. 8Xirâ kâenanâgueduo, âkelo isejiguy emyenrobe widyse tâise lâpylâ urâ. Inakai modo kulâ agânhedyse witoem adyese lâpylâ ani. Tâzezewenry peba-ro watay, awârâ kâuntuba lâpylâ tâise urâ; tâwentâguezeinhe kulâ tâise urâ.

9Deus xurâem uguondo koendonro urâ-ro waunlo ara ani ienanaji saguhoem. Tâzezewenry iweniby kâuntuduo olâ ani Deus izepa ato ara kulâ awidyly awyly kâuntuly. Deus aguehobyry takaze wawylygue, xurâem koendâpa wawyly tutuze ani urâ. 10Deus xurâem iwague ani urâ, idânârâ tâzezewenry iweniby kâinwântoem nudupa awylygue. Aituo, Deusdâ iwaguepa yenehoin-em iweniby, mâkâ agâpa kâiehohoem adyenehonze ani. 11Enokudyby urâ; tâzezewenry kâinwântuo, kâsemaguely waunlo ara ani ienanaji. Judeu domodo ezewenry inwenien-hoymby agueho ara awituo aunloenlâ Deus agâ widyly, warâ ani yangahu oday unâry. Idânârâ kehoem mârâ tâzezewenry iweniby agânhepyra wawyly, tutuze olâ ani urâ. Tâjiguelygue, aunloenlâ eagâpa kydâieholy warâ mawânrâ Deus aguehobyry sakaduo ebyry.

12Deus, Moisésram judeu domodo ezewenry inwenien-hoymby olâ iozeno, Deuslâ mawânkâ xuduim, mâkâ lelâ mawânkâ iozeno. Iozeno, koendonro warâ mâkâ aguehobyry, Deus itaumbyrylâ mawânrâ. 13Aituo, tâlâ warâ keim: “Mârâ tâzezewenry inwenien-hoymby koendonroka Deus agâpa witoem aienehoim?” keim. Arâ inkâba! Kâinwâmpyra watobyrylâ Deus agâpa witoem aienehoim. Deus izepa ato agânhetuo, Deus aguehobyry kâenanâguely: “Xirâ akâiedâ. Awârâ akâiedâ” kehobyry. Arâ tâzezewenry nhenanâguen-honly inakanhe awitayn-hobyry modo. Deus xurâem inakanhe kehoem kâinwâmpyra watobyry nhenanâguen-honly.

Deus ize ato ara aguidyse kydawyly umelâ, izepa ato aguiendyly

14Tutuze kurâ, Tyispirituryenlâ Deus, Moisésram tâzezewenry inwenien-honly awyly. Kurâ kulâ urâ; won-honruguelâ mâkâ koendonro agânhedyse ato agânhetaymba urâ. Tâwaneim, tywymâry aguehobyry adiendyseba tawyly umelâ, adyese. Arâ lâpylâ urâ, Deus izepa ato agânhedyseba wâne urâ, adyese olâ urâ. 15Koendonro agânhepyra urâ-ro watay, âwâlâ inanry auguely: “Âdaituoka enra agânhedyse wato agânhepyra wawyly?” uguely. Deus izepa ato agânhedyly watay, âwâlâ inanry auguely: “Âdaituoka enra agânhedyseba wato agânhedyly?” uguely. 16Deus aguehobyry kankadyly watay, âwâlâ inanry auguely: “ ‘Inakai kulâ awârâ agânhetyby awyly’ adâkeze Deus.” Deus itaumbyry iozeno, iozeno lelâlâ. 17Urâlâ ize wawylygue inkâba, Deus izepa ato agânhedyly. Wodaylâ agânhedyse wawyly âtugudyly. Mârâlâ utunri-ro waunlo ara ayedyly.

18Kurâ kulâ urâ; xirâ onro ananolâ urâ, inakai modo aieni urâ. Awylygue won-honruguelâ, koendonro agânhedyly wipyra wawyly. Agânhedyse wâne urâ, agânhetoem nudupa olâ. 19Inakai agânhedyseba wato adyese urâ; koendonro agânhedyse wato olâ urâ agânhepyra. 20Inakai agânhedyseba wato agânhedyly watay, tânehonze awârâ, won-honrugueba Deus izepa ato agânhedyly awyly. Wodaylâ Deus aguehobyry kankadyze wawyly âtugudyly, ize ato agânhepyra widyly-ro warâ.

21Tutuze urâ, arâ yagâ aidyly awyly. Koendonro agânhedyse wâne urâ, inakai aiedyly lelâ olâ kâuntuly. 22Ize wato Deus tâzezewenry aguientoem inwenien-hoymby. 23Agânhetoem Deus agueho ize wato, iweloem yetondâ mawânkâ mâkâ; iwelo modo iwerâ ize wato, yangahu oday unâgo warâ. Tâlâ olâ woday Deus aguehobyry arapa ayenehorim. Koendonro agânhedyse wato, inakanhe agânhedyse wato agâ woday âtuebadylymo-ro waunlo ara. Etadâdyby, kadeia oday tâeni ize ato anhekyly, ize tato mâkeba, arâ lâpylâ urâ, inakanhe awidyse urâ-ro watay, awidyseba wipyra urâ.

24Tuomareim mâkeba urâ! Âwâlâ inanry kadapâiguely: “Ânguy wânkâ ise Deus izepa ato aiedyly kâinmohoem aienehoim, yigueduo, âji tâdâsenagazedoam udâpa witoem?” uguely inanry. 25Kywymâry Jesus Cristolâ mawânkâ kâmakeim! Inakanhe awidyse wato agânhepyra witoem won-hondâdâ mâkâ. Awylygue inanry, “Yagâ koendonro lelâlâ âmâ, Jesus Cristo anhekyly wâgâ” uguely Deusram.

Arâ urâ iwerâ. Toenzepa Deus ize ato agânhedyse wawyly. Jesus Cristo yagâpa-ro watay, Deus izepa ato lelâ tâise agânhekyly. Arâ lelâ olâ kurâ idânârâ.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index